Kakovost zraka v Slovenske Konjice regiji

Slovenske Konjice
Dobro
Zelo dobro
Dobro
Sprejemljivo
Onesnaženo
Zelo onesnaženo
Izredno slabo
European Air Quality Index
Sprejemljivo
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro