Kakovost zraka v Sežana regiji

Sežana
Dobro
Zelo dobro
Dobro
Sprejemljivo
Onesnaženo
Zelo onesnaženo
Izredno slabo
European Air Quality Index
Onesnaženo
Onesnaženo
Sprejemljivo
Sprejemljivo
Sprejemljivo