Kakovost zraka v Ptuj regiji

Ptuj
Dobro
Zelo dobro
Dobro
Sprejemljivo
Onesnaženo
Zelo onesnaženo
Izredno slabo
European Air Quality Index
Sprejemljivo
Onesnaženo
Dobro
Dobro
Dobro