Kakovost zraka v Portorož regiji

Portorož
Dobro
Zelo dobro
Dobro
Sprejemljivo
Onesnaženo
Zelo onesnaženo
Izredno slabo
European Air Quality Index
Onesnaženo
Onesnaženo
Onesnaženo
Sprejemljivo
Sprejemljivo