Kakovost zraka v Maribor regiji

Maribor
Dobro
Zelo dobro
Dobro
Sprejemljivo
Onesnaženo
Zelo onesnaženo
Izredno slabo
European Air Quality Index
Dobro
Sprejemljivo
Dobro
Dobro
Dobro